background-image
header Logopediepraktijk Altena

Logopediste Anne Marie Meester

Anne Marie Meester

Ik ben Anne Marie Meester-Boersma praktijkhouder en logopedist bij Logopediepraktijk Altena.

In 1994 ben ik afgestudeerd aan de opleiding voor logopedie in Leiden. Eerst heb ik invalwerk gedaan voor logopediepraktijken in Rosmalen en Den Bosch en voor de GGD en het speciaal onderwijs in Oss.

Van 1998 tot en met 2000 heb ik in de Verenigde Staten gewoond. Hier heb ik anderhalf jaar vrijwilligers werk gedaan op de kindergarten en extra hulp gegeven aan kinderen met Special Needs. Daarna heb ik een jaar vrijwilligerswerk gedaan bij the school for the deaf in Rochester.

Terug in Nederland heb ik het logopediewerk weer kunnen oppakken en ben ik gaan werken bij cluster-2 scholen. Drie jaar heb ik gewerkt op de Auris Amman school en daarna een jaar op de Viataal Talent school. Dit zijn scholen voor dove/slechthorende kinderen en kinderen met TOS (taalontwikkelingsstoornis).

In 2005 ben ik begonnen met de logopediepraktijk in Wijk en Aalburg en dit werk heb ik vanaf het begin met veel plezier gedaan. Sinds 2015 is de praktijk uitgebreid met een tweede vestiging, Kerkverreweide 61, in de CBS de Hoeksteen. Vanaf oktober 2017 is Hanneke v.d. Ven begonnen met haar logopediepraktijk en sindsdien werken we samen onder de nieuwe naam Logopediepraktijk Altena.

Mijn specialisme is het behandelen van kinderen. Ik doe onderzoek, stel advies op, maak een behandelplan. Ik ben gecertificeerd in Sensorische Integratie, Pre-Verbale Logopedie, Prompt behandeling en Hodson en Paden. Daarnaast blijf ik op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen door regelmatig cursussen te volgen.

Naast kinderen behandel ik ook volwassenen op het gebied van adem, stem, slikken en uitspraak.

Het werk doe ik met veel plezier en ik zie het als een uitdaging om u of uw kind zo optimaal mogelijk te begeleiden. Ik streef ernaar om kwalitatief goede logopedische behandelingen aan te bieden, waarbij ik zoveel mogelijk aanpas aan de mogelijkheden van u of uw kind. Voor de toepassing van het geleerde is het vaak nodig om de directe omgeving zoveel mogelijk erbij te betrekken. Mijn ervaring is dat voor het beste resultaat goede samenwerking met u of de ouders belangrijk is.