background-image
header Logopediepraktijk Altena

Wat is logopedie?

Behandelgebieden

Als er problemen zijn op het gebied van spraak, taal, gehoor, slikken en stem kan logopedie hulp bieden. Geen enkele klacht is hetzelfde en daarom zal de hulp zoveel mogelijk worden afgestemd op u of uw kind.

Als u klikt op de verschillende behandelgebieden krijgt u meer informatie:

Pre-logopedie

Eet- en drinkstoornissen ontstaan doordat kinderen de spieren die nodig zijn bij het zuigen, afhappen van een lepel, bijten, kauwen en slikken niet of onvoldoende onder controle hebben. Een kind kan ook afwijkende voedingsreflexen hebben.

Prelogopedie wordt gegeven bij kinderen die problemen hebben met het leren eten en drinken. Soms zijn lichamelijke en/ of medische problemen de oorzaak van het feit dat een kind niet goed leert eten of drinken. De verwijzing naar prelogopedie gaat meestal via een arts, omdat het belangrijk is eerst eventueel onderliggende problemen in kaart te brengen. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende problemen die gedurende deze ontwikkeling kunnen optreden.

Er kunnen problemen zijn bij:

 • Drinken uit de borst
 • Drinken uit de fles
 • Eten met een lepel
 • Kauwen
 • Drinken uit een beker
 • Kwijlen
 • Overgang tussen de verschillende fases
  • Sondevoeding

   Kinderen met eet- en drinkstoornissen verslikken zich regelmatig en/ of spugen veel. Het kind kan voeding gaan weigeren. Een oplossing kan dan sondevoeding zijn. Dit wordt gegeven via een neus/ maagsonde of een PEG sonde.

   Sondevoeding wordt om meerdere redenen gegeven:

   • Als een baby of een jong kind moeite heeft met slikken.
   • Als het kind niet kan slikken of voedsel weigert zodat het te weinig voeding binnen krijgt.
   • Als het eten risico's met zich mee brengt voor het kind.
   • Als het kind om medische redenen deze voeding nodig heeft.

   Gedurende de periode van sondevoeding oefent het kind zijn mond- en tongspieren weinig. Dit is ongunstig voor de ontwikkeling van het zuigen, slikken, afhappen en kauwen.

   Wat doet de logopedist?

   De logopedist onderzoekt de totale motoriek en lichaamshouding tijdens het (geven van) eten en drinken. Gelet wordt op de aan- of afwezigheid van reflexen.

   De behandeling begint altijd met het observeren van de baby/ het kind. Zijn er anatomische aandoeningen? Zijn er afwijkende reflexen? Blijven de reflexen te lang bestaan? Hoe eet en drinkt het kind? Functioneert de zuig- en slikreflex voldoende bij borst- of flesvoeding? Hoe is de kwaliteit van het zuigen en drinken en hoe verloopt de coördinatie tussen het zuigen, slikken en ademen? Kauwt het kind al? En hoe kauwt het kind? Ook doet ze onderzoek naar de spierspanning en gevoeligheid in en rond de mond. Er worden adviezen aan ouders gegeven. De behandeling kan eventueel in samenwerking met andere zorgverleners plaatsvinden (fysiotherapeuten, diëtisten). Eventueel kan er gezocht worden naar geschikte hulpmiddelen die het eten en drinken vergemakkelijken. Bijvoorbeeld een aangepaste stoel, lepel of beker.

   Website:

   www.prelogopedie.nl